Při sjednání pohřbu budete potřebovat

  • Občanský průkaz zesnulé/zesnulého, pokud je k dispozici.
  • Rodný a oddací list zesnulé/zesnulého, pokud je k dispozici.
  • Kartičku zdravotního pojištění zesnulého, pokud je k dispozici.
  • Oblečení pro zesnulé - předáte ve sjednávací kanceláři, pokud nemáte oblečení k dispozici, máme standartní pohřební oděv / rubáš. Kartičku zdravotního pojištění zesnulého, pokud je k dispozici.
  • Občanský průkaz objednavatele pohřbu.

 

galerie

 ornament

Joomla Template by: JT Design